Kassavirtaennuste-

ohjelma

Taloushallinnon ohjelmistoyritys Talgraf on toteuttanut yhteistyössä Strategic Accountingin kanssa palvelun, joka ennustaa yrityksen pitkän aikavälin tulos-, tase- ja kassavirtakehityksen.

  • Palvelu tekee kaksi asiaa.
  • Ohjelmiston avulla yritys voi simuloida tulevaisuuttaan jo toteutuneen kirjanpitodatan pohjalta.
  • Tämän lisäksi yritysjohto voi mallintaa skenaarioita useiden eri muuttujien pohjalta. Näitä ovat esimerkiksi investoinnit, osingot ja rahoitusjärjestelyt.
  • Mallissa voi simuloida myös tuottojen, kustannusten, prosessien nopeutumisen tai hidastumisen vaikutuksia tuleviin tuloslaskelmiin, taseisiin, kassavirtoihin sekä tunnuslukuihin.
  • Mallin tavoitteena on tuottaa markkinoiden tarkin ja realistisin kassavirtakuva.
  • Palvelun voi saada käyttöönsä Talgrafilta.
Tilaa tästä!Tilaa tästä!