Varmista tulevat kassavirtasi

  • Palvelumme auttaa sinua maksimoimaan yrityksesi liiketoiminnan arvon.Pystyt johtamaan kokonaisuutta, sillä näet konkreettisesti syy-seuraussuhteet kassavirtatuloksessa.
  • Seuraamme yrityksesi kassavirran kehitystä kuukausitasolla. Autamme erittelemään, millaiset päätökset ja toiminnot lisäävät kassavirran generoimista ja mitkä vähentävät sitä.
  • Palvelumme avulla näet, miten voit muuttaa taseessa ja prosesseissa turhaan kiinni olevat pääomat likvidimpään muotoon osaksi kassaa.
  • Tätä kassaa voit käyttää haluamaasi tarkoitukseen: tulevan kasvun luomiseen, rahoituskulujen pienentämiseen tai osinkojen maksuun.
  • Palvelumme avulla näet, mitkä tuotteet ja asiakassegmentit lisäävät kaikista eniten nettokassavirtaa ja mitkä eivät sitä lisää. Analyysi ottaa huomioon myös eri tuote – tai palvelualueiden prosessit ja niissä kiinni olevat pääomat.
  • Lue lisää: Kassavirtaohjattu kehittäminen – tästä siinä on kyse
  • Lue case-esimerkki: Unique Home löysi kasvupolun Strategic Accountingin avulla
  • Lue case-esimerkki: “Ei se monella tonnilla yleensä pieleen mene”