Analyysi: Suhdannekäänne yllättävän raju

Suurimmat suomalaisyritykset ovat nousemassa ylös taantumasta ennakoitua voimakkaammin, Strategic Accounting Finland Oy:n selvitys kertoo.
Strategic Accounting Finland Oy:n tekemän analyysin mukaan 21 suurinta pörssiyhtiötä teki tammi-maaliskuussa 870 miljoonaa euroa enemmän kassavirtatulosta kuin mitä ne virallisissa tuloslaskelmassa ilmoittivat.
Tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina yritysten kassavirrat ovat kasvaneet peräti 24 prosenttia 2,78 miljardiin euroon viime vuoden keskimääräisestä tasosta, joka oli reilu 2,2 miljardia euroa.
Vielä vuonna 2015 viralliset tulokset olivat heikommat kuin kassavirtatulokset. Silloin yritykset kompensoivat tuloslaskelmissaan heikkenevää perusliiketoimintaa muilla erillä.
“Talouskäänteestä puhutaan nyt paljon, mutta en odottanut näkeväni näin suurta muutosta. Analyysimme kertoo aika rajusta käänteestä”, Strategic Accounting Finland Oy:n pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja Riku Lehtinen sanoo.
Kassavirtatulos on virallisia tuloksia lahjomattomampi mittari suhdanteiden ennakoimiseen. Viralliset tulokset seuraavat yleensä viiveellä kassavirtatulosten trendimuutoksia. Kassavirtatuloksista on puhdistettu esimerkiksi omaisuuserien arvostus- ja jaksotuksien muutokset. Niitä on vaikeampi käpälöidä.
“Yritysten tilanne on nyt terve. Kassavirtatulosten nousu ohi virallisten tulosten kertoo siitä, että suhdannekäänne on vahvalla pohjalla”, Lehtinen arvioi.
Pitkällä ajanjaksolla kassavirtatulokset ja viralliset tulokset ovat yhtenevät. Lyhyellä jaksolla niin ei välttämättä ole.
Jos viralliset tulokset ovat useamman vuoden isompia kuin kassavirtatulokset, yritykset voivat tuloslaskelmissaan näyttää tuloskasvua esimerkiksi omaisuuserien arvostustasojen nousun myötä vaikka liiketoiminta ei kehräisikään lisää kassavirtaa. Tilanne muistuttaa silloin pörssikuplaa, jollainen Suomessa olikin vuosina 2005-2008.
“Nyt näyttää siltä, että tuo kymmenen vuoden takainen epäsuhta on purettu”, Lehtinen arvioi.
Talouskäänne näkyy voimakkaasti myös yritysten investoinneissa. Yritysten investoinnit ovat kasvaneet vuoden 2015 keskimääräisestä tasosta alkuvuonna 2017 peräti kahdeksankertaiseksi.
Kun vuonna 2015 suurimmat pörssiyritykset uskalsivat investoida vain 13% kassavirtatuloksestaan, niin alkuvuonna 2017 suhde on noussut peräti 92 prosenttiin. Se tarkoittaa sitä, että yritys investoi useamman kuin yhdeksän euroa kymmenestä jonka sen liiketoiminta sille tuo.
“Näin suuri investointisuhde lähentelee varmaankin taloushistorian maailmanennätystä”, Riku Lehtinen toteaa.
Selvityksessä arvioitiin markkina-arvoltaan 21 suurimman kotimaisen pörssiyhtiön kassavirtaa ja tulosta. Selvityksestä jäi puutteellisten tietojen takia pois Nokia, Telia, Sampo ja Nordea.
Seuraavien yhtiöiden osavuosikatsauksista joko puuttuivat tiedot mahdollisista varauksista, ne olivat tulkinnanvaraisia tai niitä ei mahdollisesti ollut lainkaan: Outotec, Metsä Board, Fortum, Neste, Konecranes, Stora Enso, Amer, Kesko, Orion ja Metso. Tietojen osittainen puuttuminen ei muuta yhtiöistä saatua kokonaiskuvaa.
Yhtiö 2015:4,

milj.euroa

2016:4,

milj.euroa

Q1/2017,

milj.euroa

Raportoitu tulos* (yhteensä) 2 506 1 485 1 913
Kassavirtatulos (yhteensä) 2 270 2 242 2 783
Investoinnit 305 1 340 2 574
Investointisuhde 0.13 0.6 0.92
Amer Tulos 31 32 19
Kassavirtatulos 15 24 203
Cargotec Tulos 36 31 37
Kassavirtatulos 78 51 74
Elisa Tulos 61 64 69
Kassavirtatulos 115 69 156
Fortum Tulos 1 036 126 340
Kassavirtatulos 115 458 1 625
Huhtamäki Tulos 38 48 45
Kassavirtatulos 28 62 -3
Kesko Tulos 29 28 17
Kassavirtatulos 22 34 -123
Kone Tulos 263 256 188
Kassavirtatulos 113 214 511
Konecranes Tulos 8 9 193
Kassavirtatulos 17 6 -185
Metso Tulos 111 33 34
Kassavirtatulos 230 55 27
Metsä Board Tulos 34 23 34
Kassavirtatulos 80 39 19
Neste Tulos 140 236 201
Kassavirtatulos 250 230 131
Nokian Renkaat Tulos 60 63 46
Kassavirtatulos 89 76 -52
Orion Tulos 52 62 71
Kassavirtatulos 72 57 99
Outokumpu Tulos 22 36 182
Kassavirtatulos 157 80 -28
Outotec Tulos -4 -17 -3
Kassavirtatulos 11 -5 -23
Stora Enso Tulos 196 102 107
Kassavirtatulos 440 222 106
Tieto Tulos 23 27 16
Kassavirtatulos 35 26 32
UPM Tulos 229 220 240
Kassavirtatulos 325 380 181
Valmet Tulos 20 21 18
Kassavirtatulos -0 46 35
Wärtsilä Tulos 113 89 58
Kassavirtatulos 84 178 7
YIT Tulos 12 -2 3
Kassavirtatulos -5 -59 -10

*Tulos rahoituserien ja verojen jälkeen.