Yritysvalmennuksiin keskittynyt Educo on valinnut Strategic Accounting Oy:n arvioimaan palveluidensa vaikuttavuutta asiakkailleen. Kysyimme Educon Janne Annuselta, miten valmennuksen eurohyötyjä voi estimoida.

Janne Annunen, Educo Valmennustalon toimitusjohtaja, mikä on oman liiketoimintanne ydintä?

Educo kehittää monipuolisesti yritysten liiketoimintaa ja henkilöstön osaamista. Meidän ydinosaamistamme on johtamisen ja organisaation toiminnan kehittäminen.

Miten olette mitanneet palvelunne tuloksellisuutta asiakkaalle?

Sovimme asiakkaan kanssa yhteistyöllemme mittarit ja ne ovat usein välillisiä mittareita. Esimerkiksi voimme tehdä esimiesvalmennuksen aluksi kaikille valmennukseen osallistuville 360 -esimiesarvion ja uusimme sen valmennusohjelman päätyttyä.

Mittaamme systemaattisesti aina myös asiakkaan tyytyväisyyttä yhteistyöhömme. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja tyypillisesti jatkamme asiakkaiden kanssa yhteistyötä vuosikausia eli olemme tuloksellinen muutoskumppani.

Miksi lähditte yhteistyöhön SAF:n kanssa?

Visiomme on olla tuloksellinen muutoskumppani. Haluamme yhteistyöllämme saavuttaa asiakkaillemme mitattavaa tulosta.
Olemme viime vuosien aikana kehittäneet monipuolisesti palveluidemme vaikuttavuutta (LEVEL 1). Tästä esimerkkinä valmennusmenetelmien ja -konseptien kehitys.

Näkyvimpinä näistä ovat pelivalmennuskonsepti, Educo Games™ ja yhteistyö amerikkalaisen Ken Blanchard -yhtiöiden kanssa (valittu vuosikausia maailman parhaiden johtamisvalmennusalan yritysten joukkoon).

Olemme panostaneet merkittävästi myös välineisiin, joilla voidaan todeta yritysten ja organisaatioiden kehittämistarpeita sekä mitata saavutettuja tuloksia.

Olemme nyt siirtyneet seuraavaan kehittämisvaiheeseen (LEVEL 2), jonka tavoitteena on viedä vaikuttavuus ja sen toteaminen niin pitkälle kuin mahdollista eli euroihin. Yhteistyö SAF:n kanssa liittyy tähän. Yhdessä voimme tarjota tällä alalla jotain uutta ja mullistavaa.

Millaisissa palveluissa kassavirtojen etukäteinen mallintaminen onnistuu parhaiten?

Periaatteessa kaikissa palveluteemoissamme:
– liiketoiminnan kehittäminen
– strategian kirkastaminen ja jalkautus
– johtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittäminen
– myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen
– toimivan työyhteisön sekä organisaatiokulttuurin kehittäminen
– sujuvien prosessien kehittäminen

Kuinka luotettava etukäteismallintaminen on (maailmahan ei koskaan toistu samanlaisena ja yrityksillä on jokaisella oma tilanteensa)?

Yritykset ja organisaatiot ovat erilaisia. Organisaatioiden toimintaan vaikuttaa niin kulttuuri, historia, toimintaympäristö kuin toimiala.
Ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan organisaation jäsenenä liittyy kuitenkin hyvin paljon yhtäläisyyksiä ja tiettyjä säännönmukaisuuksia. Me hyödynnämme tätä tietoa ja kokemusta.

Yhteystiedot:

Janne Annunen, toimitusjohtaja, Educo Valmennustalo
janne.annunen@educo.fi
+358 40 551 5057

Ari Holm, toimitusjohtaja, Strategic Accounting
ari.holm@strategicaccounting.fi
050 366 3381