Vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen keskittynyt CRnet ja kassavirta-analyysiyritys Strategic Accounting aloittavat yhteistyön.

Yhteistyön tarkoitus on tukea yrityksiä liiketoimintansa vastuullisessa kehittämisessä ja kannattavuus huomioiden.

CRnet on Suomen kokeneimpiin kuuluvan ympäristöjohtamisen asiantuntijan TkT Tuula Pohjolan johtama yritys, jonka tunnetuimmat tuotteet ovat alansa laadukkaimmat ympäristö- ja hiilijalanjälkianalyysit. Yritys tuottaa myös vastuullisen liiketoiminnan seurantaan erikoistunutta CRNet-uutispalvelua.

“Kaikki yritykset ymmärtävät, että vain vastuullisella, etenkin ympäristövastuullisella, yrityksellä on tulevaisuus. Haluamme auttaa heitä kehittämään liiketoimintaansa tähän suuntaan niin, että muutos voisi tapahtua kassavirtaa tukien”, Pohjola sanoo.

Pohjolalla on useita esimerkkejä, miten muutos on toteutettu onnistuneesti. Hän on sparrannut ja konsultoinut kymmeniä yrityksiä yrityksensä alusta, vuodesta 2007.

Strategic Accountingin roolina yhteistyössä on estimoida etukäteen, miten yritysjohdon vaihtoehdot todennäköisimmin vaikuttavat tuleviin kassavirtoihin ja taseeseen. Analyysin ansiosta yritysjohto on tietoinen päätöstensä talousvaikutuksista.

Strategic Accounting hakee vertailutietoa yli 6.000 yrityksen tietokannastaan, jossa on anonyymit kassavirtatiedot lukuisista eri kehityshankkeista.

Yhteistyön käynnistyttyä kassavirta-seurannalla varmistetaan, että muutos etenee suunnitellusti.

“Kaikissa muutoksissa tavoittelemme aina asiakkaan kassavirtatuloksen vahvistumista”, Strategic Accountingin Head of research and development Marcus Penttinen sanoo.

Osana yhteistyötä asiakas saa vastuullisuusraportin, jota moni merkittävän kokoluokan yritys edellyttää yhteistyökumppaniltaan.

Strategic Accounting on Suomen kokeneimpiin kuuluva kassavirtojen kasvattamiseen keskittynyt liikkeenjohdon konsulttiyritys. Yritys on keskittynyt valmennusten lisäksi johdon sparraukseen ja it-kehitykseen.

Lisätiedot:

Tuula Pohjola, toimitusjohtaja CRnet, tuula.pohjola@crnet.fi, 050 511 3703

Marcus Penttinen, Head of research and development, Strategic Accounting, marcus.penttinen@strategicaccounting.fi, 041 526 0665