Vaikka kassavirran perusteet opetetaan jo yliopiston peruskurssilla, vaatii vuosien kokemuksen ja oikeat työkalut johtaa yritystä kassavirtoja optimoiden, Strategic Accountingin toimitusjohtaja Pekka Kotiaho kertoo.

Yritysjohtaja saa aivan toisenlaisen otteen yritykseensä ja sen tulevaisuuteen, jos hän asettaa tavoitteet, mittaa johtamista, yrityksen prosesseja ja raportointia kassavirtatuloksella, Pekka Kotiaho kertoo.

“Kassavirtajohtaminen on juuri tätä. Mitataan yrityksen toimintoja ja toiminnan kehittymistä oikeassa rahassa, ei osa-optimoitujen mittariviritysten varassa”, hän sanoo.

Osaavalla johtajalla on hankkinut ymmärryksen prosessien vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen ja oikeat työkalut mitata ja johtaa orkesteriaan mitaten sen tuottamaa kassavirtatulosta.

Kassavirtajohtaja ei ole numeronikkari, eikä välttämättä talousjohtaja. Hän on toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja, joka tukee omaa johtamistaan kassavirta-ymmärryksen avulla.

Mitä on kassavirta?

Jokainen yritysjohtaja ymmärtää kassavirran merkityksen.

Arkikielessä se ymmärretään tosin synonyymiksi myynnille, joskus myyntilaskujen ja ostolaskujen erolle. Todellisuudessa kassavirta on huomattavasti monipuolisempi työkalu, joka avaa näkymän yrityksen prosessien hyötysuhteeseen, niiden mittaamiseen ja johtamiseen.

Kassavirtaa ovat yrityksen kaikkien prosessien ulos- ja sisään suuntautuvat rahavirrat. Niiden summa on kassavirtatulos. Se ei sisällä harkinnanvaraisia ja ajoitettuja eriä, vaan ottaa huomioon kylmästi vain yrityksessä olevan rahan.

“Kassavirtatulos on organisaation suorituskyvyn ja hyötysuhteen mitta. Samoin kuin kierroslukumittari auttaa pitämään moottorin parhaalla vetoalueella, auttaa kassavirtatulos-mittari henkilöstön innostuksen keskittämisessä oleelliseen, rahanteon vääntömomenttiin”, automiehenä tunnettu Kotiaho kiteyttää.

Kassavirtatulos on Strategic Accountingin algoritmin mukaan laskettu liiketoiminnan rahavirtalaskelma, joka toimii IAS7:n määritelmän mukaisesti. Kassavirtatuloksesta on uutettu pois kaikki mikä ei näy kassassa: poistot, arvostusten ja varausten muutokset ja jaksotukset. Kassavirtatulos ei siis jätä luvuilla kikkailun varaa, vaan on yksiselitteinen mittari.

Konsernissa eri yksiköiden kassavirtatulokset voi laskea yhteen, ei tarvita konsolidointeja. Selkeää ja nopeaa, eikö olekin!

Yleensä luullaan, että reskontratiedoista johdettu koneellinen kassaennuste toimii johtamisen välineenä. Se ei toimi, koska tulevaisuus ei koskaan toistu samanlaisena. Hyödyllinen kassaennuste pitää sisällään myös taseen ja sen optimoimisen.

Monesti koetaan, kassavirrat hallitaan jo koulun penkiltä saadun opin perusteella. Tämä tuntemus voi olla pettävä.

“Olen huomannut, että tuloksekas kassavirtajohtaminen vaatii vuosien harjaantumisen ja oikeat työkalut.”

Mikä on hyvä mittari?

Nykyään yritysjohtajien työkaluina ovat edelleen perinteiset mittarit, jotka jättävät sijaa tulkinnoille. Ei ole jaksettu tai uskallettu ajatella toisin, mikä vaatii myös hiukan menemistä sankarientekijöiden eli talousjohtajien tontille ja maailmaan. Tunnettuahan on, että talousjohtajaan kannattaa pitää hyvät välit, sillä hän tekee numeroilla sankareita kollegoistaan.

Tuloslaskelma on virallinen mittari, mutta se on tehty verottajaa ja sijoittajia varten. Tuloslaskelmassa yrityksen kyvystä tehdä rahaa voidaan antaa varausten muutoksilla ja jaksotuksilla hyvinkin monenlainen kuva.

“Joskus tuloslaskelmissa menee sekaisin, mikä on oikeaa rahaa ja mikä ei ole. Vaikeimpia asioita yrityksille tuntuu olevan varaston arvon käsittely”, Kotiaho kertoo.

Yrityksissä käytetään yksittäisten eri toimintojen arvioinneissa lukuisia erilaisia tunnuslukuja. Tuotannolle, hr-toiminnoille, tuotekehitykselle, markkinoinnille, myynnille ja varastonhallinnalle on jokaiselle omat mittarinsa, jopa useita. Harva niistä kertoo suoraan, miten toiminto kykenee tekemään tulosta.

Kassavirtajohtaja kykenee tuloksentekoa arvioimaan. Hän tuo erillisten mittareiden rinnalle kassavirtatuloksen. Hän pystyy arvioimaan jokaisen yksikön, jolla on erillinen tuloslaskelma ja tase, kehityskohteet ja kannattavuuden tason ja seuraamaan niiden kehitystä. Hän kykenee johtamaan näin yrityksen toimintaa, sen prosesseja.

“Markkinoinnin ja HR:n toimenpiteiden kassavirtavaikutukset ovat kaikista vaikeimmin arvioitavia. Kassavirta-analyysissa niidenkin tulosvaikutukseen päästään melko hyvin kiinni viimeistään poissulkevuusmenetelmän avulla”, Kotiaho kertoo.

Mistä eniten hyötyä?

Kassavirtajohtajan yritykselleen tuoma hyöty lasketaan oikeassa rahassa.

“Tiedämme kokemuksesta, että kassavirtaeksperttimme on on kyennyt kaksinkertaistamaan asiakkaansa kassavirtatuloksen vuodessa. Rahaa tuottavia yrityksiä on myös pelastettu konkurssin partaalta”, Kotiaho kertoo.

Minimissään kassavirtajohtaja kykenee loiventamaan yrityksen alamäkeä. Sillekin voi laskea rahallisen arvon.

Suurimman hyödyn kassavirtajohtaja kykenee tuomaan esim seuraavissa tapauksissa:

 1. Prosessien johtaminen. Yritysjohto kykenee näkemään missä on isoin kehityspotentiaali yrityksen kannattavuuden kasvattamiselle: tuotannossa, myynnissä, markkinoinnissa, yrityksen osaamisessa, tutkimustoiminnassa, tai vaikkapa taseen rakenteessa.
 2. Kassanhallinta. Metodiikan avulla yritys kykenee näkemään eri liiketoimintojen synnyttämän ja monimutkaisenkin kansainvälisen konsernin likviditeettitilanteen lähes reaaliajassa.
 3. Strategiset vaihtoehdot. Hallitus kykenee mallintamaan, millaisia vaikutuksia erilaisilla kehityssuunnitelmilla on yritykseen.
 4. Kannustejärjestelmät. Kassavirtajohtaja kykenee luomaan kaikkia henkilöstöryhmiä koskevan kannustinjärjestelmän, jossa jokaiselle ryhmälle luodaan oma kassavirtatulostavoite ja annetaan valta vaikuttaa oman työnsä prosesseihin. Tällä voi olla merkittävä osuus yrityksen kannattavuuden kehittämisessä. Näin varmistetaan, että kannustejärjestelmä tuo yhtiölle moninkertaisesti sen, mitä se maksaa.

Johtamisessa eri kuitenkaan ole one-method-suits-all -tyyppistä hopeista luotia. Mikään johtamisen tapa ei sovellu yhtä hyvin kaikkiin tilanteisiin.

Voimakkaassa kasvuvaiheessa olevan startupin kassa voi olla perustellusti pitkäänkin miinuksella. Kassavirtajohtamisella pystytään silti pienentämään kasvusta aiheutuneita tappioita ja arvioimaan rahan riittävyyttä ja seuraavan rahoituskierroksen koon tarvetta.

Usein tuntuu, että tuotekehityshankkeesta saatavia tuloja on hankala arvioida. Kassavirtajohtaja kykenee silti arvioimaan hankkeen kannattavuutta sen mahdollisilla vaikutuksilla yrityksen muihin tulo- ja menovirtoihin.

Strategic Accountingin tietokannasta löytyy vertailutieto, bench-marking, yritysten ja niiden t&k-hankkeiden arviointiin ja niiden kassavirtatulosvaikutuksiin.

Millaiset työkalut?

Kassavirtajohtajalle me tarjoamme työkalut, joiden avulla hän kykenee näkemään prosessien tuleviin tulo- ja menovirtoihin. Hänelle jää aikaa harkita ja simuloida eteenpäin viemiensä kehittämistoimien taloudellisia vaikutuksia, kurkistaa tulevaan – tällöin hän tuottaa yhtiölleen parasta lisäarvoa.

Yksinkertaisimmillaan kassavirtajohtaminen onnistuu pitkälle kehitetyllä taulukkolaskennalla. Tällöin vaaditaan käsityötä toteumatietojen siirrossa kassaennusteesseen.

Käsityön välttämiseksi ja ajan vapauttamiseksi toimenpiteiden suunnitteluun Talgraf on tuonut markkinoille kassaennuste-ohjelman osana Accuna -tuoteperhettä. Sitä voimme suositella. Strategic Accounting käyttää asiakastyössään joko Talgrafin kassaennustetta tai itse luomiaan Excel-malleja.

Jätä yhteystietosi ja liity kassavirta-akatemiaamme!

Syvennymme kerran kuussa kassavirtajohtamisen eri puoliin. Lähetämme sen suoraan sähköpostiisi.


  Saammeko lähettää myös muuta Strategic Accountingia koskevaa viestintää?

  Kesäkuu: Miten kassavirroilla johdetaan

  Heinäkuu: Mitä on kassavirtatulos

  Elokuu: Parhaat tunnusluvut yrityksen johtamiseen

  Syyskuu: Näin teet kassa- ja tase-ennusteen

  Lokakuu: Konsernin reaaliaikaisen kassan laskeminen

  Marraskuu: Case: Näin asemoit itsesi uuteen kasvuun

  Joulukuu: Kassavirtoja tukevat knnustimet koko hankilökunnalle

  Tammikuu: Johda näin, niin saat yrityksesi myytyä menestyksellisesti

  Helmikuu: Yrityksen prosessien johtaminen kassavirtatulosta maksimoiden

  Maaliskuu: Myytkö omaksi tappioksesi? Kaikki myynti ei lisää kassavirtatulosta

  Haluatko, että mallinnamme yrityksesi strategiset vaihtoehdot?
  Laita viestiä toimitusjohtaja Pekka Kotiaholle (pekka.kotiaho@strategicaccounting.fi, 040 759 5176).