Lisäpalvelu Analyysille ja Tuote- ja asiakasanalyysille

Projektin tavoite:

 • Yrityksen kassavirtatulos syntyy jokaisen työntekijän päivittäisistä päätöksistä.
 • Projektin tavoite on auttaa yritystä lisäämään kassavirtatulostaan tähän erikseen räätälöidyn kannustinjärjestelmän avulla.

Projektin kulku:

 • Workshop (1): Alkutilanteen määrittely yritysjohdon kanssa
  • Eri henkilöstöryhmien roolit ja kyky vaikuttaa kassavirtaan.
  • Kassavirtatulostavoite koko yritykselle ja eri henkilöstöryhmille palkintajaksoille, jaksojen lukumäärä
 • Keskustelutilaisuus koko henkilöstölle
  • Mitä kassavirta on ja miksi se on yritykselle elintärkeä.
  • Yrityksen nykyinen kassavirtakunto tuotteittain ja asiakkaittain ja tavoite
  • Eri henkilöstöryhmien roolit ja kyky vaikuttaa kassavirtaan.
  • Kassavirtatulostavoite palkintajaksoille, jaksojen lukumäärä
 • Workshop (2): Kannustinjärjestelmän viimeistely
 •  Valmiin kannustinohjelman kommunikointi koko henkilöstölle

Projektin tulokset:

 • Hankkeen tuloksena saadaan kannustinohjelma, joka kannustaa kaikkia henkilöstöryhmiä kassavirran parantamiseen.
 • Henkilöstö ymmärtää myös kassavirran merkityksen ja on tietoinen omien päivittäisten päätöstensä vaikutuksista yrityksen kassavirtatuloksen muodostumiseen.