Varmista tulevat kassavirtasi

Projektin tavoite:

  • Yhteistyön tavoitteena on varmistaa kassavirtatulostavoitteen toteutuminen jatkuvan kassavirtaseurannan ja Strategic Accountingin laajan käytännön kokemusvarastomme avulla.

Projektin kulku:

  • Pohjalla Strategic Accountingin tekemä analyysi, jossa yritykselle luodaan tavoite kassavirtatuloksen kehittymiselle.
  • Raportoimme kuukausittain, miten yritys on edellisviikkoina kasvattanut kassavirtatulostaan ja onko yritys tavoiteuralla.
  • Strategic Accounting tukee yritysjohtoa kassavirtaa kasvattavien kehityskohteiden löytämisessä. Tuomme yritysjohdon käyttöön yli 6000 mallinnetun yrityksen case-tietokannan, josta voimme arvioida suunniteltujen toimenpiteiden odotettavissa olevan kassavirtaparannuksen.

Projektin tulokset:

  • Yhteistyö tähtää kassavirtatuloksen kasvattamiseen.
  • Yhteistyön tuloksena yritys kykenee tekemään tarvittavat investoinnit ja maksamaan osingot, johon yleensä vaaditaan noin kolmanneksen parempi kassavirtatulos ennen yhteistyön aloittamista.