Kauppalehti: Nykysysteemi uuvuttaa

Kauppalehti siteeraa verkkouutisessaan Strategic Accountingin Riku Lehtistä, kysyen, onko nykyisestä tuloslaskelmakäytännöstä enemmän haittaa kuin hyötyä.
Tuloslaskelmat ovat varsinkin isoimmilla yrityksillä raskaita toteuttaa. Esimerkiksi Nokia maksoi vuonna 2016 tilintarkastuksestaan 31,3 miljoonaa euroa.
Toisekseen nykyisessä järjestelmässä väärinkäytösten vaara kasvaa. “Tuloslaskelma tarjoaa mahdollisuuden peittää toimintaa tai siivota sitä väliaikaisesti tilivuoden katkon yhteydessä”, Lehtinen sanoo Kauppalehdessä.
“Lehtisen mukaan tuloslaskelmille on olemassa parempi vaihtoehto: kassavirtoihin perustuva reaaliaikainen tulosseuranta.
Mitä reaaliaikaisempi tulosseuranta on, sitä paremmin yritysjohdolla on aikaa reagoida muuttuviin olosuhteisiin.”
Lue Kauppalehden juttu kokonaisuudessaan.