Auta asiakastasi ostamaan kertomalla myymiesi palveluiden kassavirtavaikutukset.

Liian moni myyjä on joutunut levittelemään käsiään, kun asiakas kysyy kuinka paljon hänen palvelunsa tai tuotteensa lisäävät kassavirtaa. Ei joudu enää.

Digitaaliset investoinnit it-järjestelmiin, automatiikkaan tai robotiikkaan on joskus vaikea perustella numeroilla. Ainakaan sellaisilla numeroilla jotka asiakas uskoo.

Tiedämme kyllä, paljonko linjastolta tulee lisää tavaraa ja kuinka monta käsiparia uusi automatiikka säästää. Se on helppoa.

Haastavaa on arvioida automatisoinnin dynaamisia vaikutuksia, jotka syntyvät esimerkiksi työnkulkujen helpottumisesta tai HR-kehityksen myötä lisääntyneen valmennuksen koulutuksen tuomasta tuottavuushyödystä.

Sama koskee henkilöstön kehittämistoimia.

Kun pohjana käytetään asiakkaan todelliseen kirjanpitoon pohjautuvia lukemia ja vaikutukset arvioidaan kassavirtapohjaisesti, ääni kellossa muuttuu.

Isommissa organisaatioissa nykyisillä taloushallinnon ohjelmistoilla on vaikea luoda selkeää ennustetta, miten investointi muuttaa eri yksiköistä koostuvan konsernin kassavirtoja seuraavien vuosien aikana.

Näissä kysymyksissä osaa Strategic Accounting auttaa. Palvelumme on tähdätty yrityksille, jotka haluavat myydä tuotteita tai palveluita omille asiakkaillensa. Usein näiden tuotteiden tarkoitus kehittää loppuasiakkaan liiketoimintaa.

Toimimme siis eräänlaisena katalyyttinä, jotta kehityskumppanimme asiakkailla on tarkat taloudelliset perusteet tehdä ko. kehityspalvelun hankintapäätös.

Strategic Accounting tukee myyntiprosessia arvioimalla investoinnin kassavirtamuutokset ja todellisen kannattavuuden etukäteen kehityskumppanimme asiakkaalle.

Työn tuloksena kehityskumppanimme asiakas saa:

  • Investoinnin vaikutus yrityksen kassavirtoihin tulevaisuudessa.
  • Arvion yrityksen kassavirran kehityksestä, jos investointi jätetään tekemättä.
  • Merkittävimmät kehityskohteet kassavirran maksimoimiseksi ja investoinnin potentiaalisten hyötyjen realisoimiseksi.

It- tai HR-järjestelmän tai jonkin muun kehityspalvelun myyjän kannalta katsottuna Strategic Accounting pienentää merkittävästi yhtä suurinta myynnin estettä, eli epävarmuutta investoinnin kannattavuudesta.

Päätöksenteko kun nojaa nykyisin entistä enemmän tuleviin kassavirtavaikutuksiin. Pelkkä mutu -tuntuma ei enää riitä päätösperusteeksi. Tämä korostuu etenkin kun kehityshankkeen tai investoinnin hintalappu kasvaa.

Palvelumme tarkoitus on auttaa kumppaniamme myymään enemmän. Loppuasiakkaat hyötyvät, kun he pystyvät tekemään omaa kassavirtaansa kasvattavia päätöksiä.

Strategic Accountingin perustaja Riku Lehtinen on mallintanut kymmenien vuosien aikana yli 6000 yrityksen kehityshankkeet. Joukossa on niin digitaalisia kuin perinteisiäkin investointeja, henkilöstön kehityshankkeita ja myynnin & markkinoinnin – sekä koko henkilöstön -kannustinohjelmia.

Investoinnin jälkeen hän on usein jäänyt palvelunsa avulla myös tukemaan yritystä varmistaakseen, että investoinnin hyödyt realisoituvat.

Lehtinen perustaa palvelunsa mittavaan kokemusperäiseen tietoon sekä kehittämäänsä uniikkiin malliin, jonka avulla on mahdollista estimoida tulevaisuuden kassavirtoja.

Haluatko kuulla lisää?

Ota jo tänään yhteyttä toimitusjohtajaamme Ari Holmiin: ari.holm@strategicaccounting.fi, 050 366 3381.