Strategic Accountingin uusi Head of Research and Development Marcus Penttinen haluaa tuoda parempaa taloudellista mitattavuutta tutkimustoimintaan

Ihmisen voivat töissä hyvin, kun tulosvastuu ei ole liian suuri, heitä ei pusketa ja tiukat tavoitteet eivät kiristä.

Ei ei ja ei, sanoo Marcus Penttinen, Strategic Accountingin uusi Head of Research and Development.

“Työpaikalla tulee saada olla ihminen, sillä työntekijä ei ole materiaali tai resurssi vaan ihminen. Hyvä työhyvinvointi ja työilmapiiri näkyvät yrityksen toiminnan tuloksellisuuden kohentumisena. Hyvinvointi ja tuloksellisuus eivät sulje toisiaan pois vaan enemmänkin kulkevat käsi kädessä. Tästä on niin empiiristä näyttöä kuin tutkimustuloksiakin”, hän sanoo.

Penttisen mukaan ihminen voi työpaikalla hyvin, jos hänen vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa ovat tasapainossa. Varmasti joka paikassa halutaan, että ihmiset kantavat vastuun työstään. Vastuun kantaminen pitää kuitenkin mahdollistaa.

“Yrityksen kaikkien työntekijöiden – aina toimitusjohtajasta yksittäisiin varastohenkilöihinkin – päätökset heijastuvat suoraan kassavirtoihin. Hyvinvoiva ihminen kykenee tekemään fiksuja päätöksiä omalla vastuualueellaan”.

Nykyisessä työelämässä hyvinvoinnin merkitystä on alettu jo ymmärtämään. Penttisen mukaan työhyvinvoinnin tuloksellisuutta monesti mitataan väärällä mittarilla, tuottavuudella.

“Mikä tuottavuus ja mihin sitä verrataan? Tuottavuuden parantamisella yritys ei maksa laskuja tai yrityksessä työskentelevien ihmisten palkkoja. Näen, että työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen on investointi yrityksen tulevaisuuteen, samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin investointi. Sen tuloksellisuus voidaan näyttää toteen kassavirran avulla.”

Uudessa roolissaan Marcus vastaa Stategic Accountingin yhteistyöstä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi hän osallistuu myös käytännön tutkimusten tekemiseen.

Marcus haluaa tukea tutkimusorganisaatioita tuomalla tutkimus- ja kehittämistoimintaan erittäin tehokkaan tavan taloudellisen vaikuttavuuden osoittamiseksi. Monesti pystytään jo ennakoimaan tutkimusten ja kehittämishankkeiden taloudellisia vaikutuksia. Jälkikäteen taloudellinen vaikuttavuus pystytään todistamaan poissulkevuus-menetelmän avulla.

“Kaikilla on sama haaste: mikä on uuden tutkimus- tai kehittämishankkeen taloudellinen hyöty. Siinä osaamme auttaa”.

Marcus toimi aikaisemmin projektipäällikkönä Turun ammattikorkeakoulussa tutkien samalla johtamista ja työelämän muuttumista/muutosta.

Ota yhteyttä:
marcus.penttinen@strategicaccounting.fi
+358 41 526 0665