Teimme muutaman kysymyksen kassavirtajohtamisesta Strategic Accountingin uudelle Head of Corporate Solutions Pekka Kotiaholle.

Yritysmaailmaa laajasti nähnyt Pekka Kotiaho (ikä 63) on liittynyt osaksi Strategic Accountingin partner-verkostoa. Pekka on erikoistunut käynnistämään ja kiihdyttämään liiketoimintoja kehittämisen asiantuntijana, kasvujohtajana.

Strategic Accountingissa hän haluaa auttaa asiakkaitamme kasvamaan kassavirtajohtaminen työvälineenä.

Mutta mitä se on, Pekka?

“Kassavirtajohtaminen jakautuu kahteen eri osa-alueeseen. Toisaalta operatiiviseen johtamiseen, toisaalta strategiseen tulevaisuuden rahalliseen mallintamiseen.”

“Operatiivisessa toiminnassa kassavirtajohtaja kykenee näkemään, miten yrityksen resurssit ja prosessit generoivat rahaa. Jos ne jossain kohdin eivät sitä riittävästi tee, hän kykenee johtamaan muutosta, kehittämään toimintaa. Tavoitteena on, että yrityksen kassavirtatulos olisi aina paras mahdollinen.”

“Strategisia valintoja tehtäessä ja niitä käytäntöön vietäessä kassavirtajohtaja kykenee mallintamaan vaihtoehtojen kassavirta- ja tasevaikutukset etukäteen. Hän kykenee tekemään päätöksiä parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan.”

Mikä on kassavirtatulos, josta mainitsit?

“Kassavirtatulos on tietyllä tavalla tehty liiketoiminnan rahavirtalaskelma. Siinä on poistettu kaikki jaksotukset ja arvostusten muutokset, siis yrityksen harkinnanvaraiset ”tulossäädöt”.”

“Meidän laskentatapamme etuna on, että se helpottaa tarkasteluja. Sen ansiosta voimme vertailla monimutkaistenkin konsernien kassavirtatuloksia ilman konsolidointeja.”

Kassavirtaa opetetaan jo yliopiston peruskurssilla. Miksi tähän tarvitaan oma johtamismallinsa?

“Kassavirta tunnetaan kyllä käsitteenä, mutta yritysjohtajat eivät tiedosta, miten he pystyvät johtamaan yrityksensä eri prosesseja kassavirta-näkökulmasta.”

“Myös tulevaisuuden mallintaminen on pk-yrityksille haastavaa ilman oikeita työkaluja, ohjelmistoja.”

Miten tulevaisuuden mallintaminen tapahtuu?

“Kassavirtatulos on hyödyllinen estimoimiseen, eli yrityksen tulevien toimien talousvaikutusten mallintamiseen. Tietenkin tulevien toimien ideat täytyy hahmottaa ensin.”

“Kun yrityksen viimeksi toteutunut talouskunto lukitaan laskennan referenssitasoksi, tiedetään tuleva kassavirtatulos noin 95 prosentin varmuudella. Tämä edellyttää, ettei yritys ole kyseisellä hetkellä kovassa kasvussa tai laskussa, investointi- tai saneerausvaiheessa eikä sisäisissä tai ulkoisissa toimintaolosuhteissa tapahdu radikaaleja muutoksia. Tuollaista oletustilannettahan ei todellisuudessa ole, vaan kaikki kehittyy joko yrityksen hallitessa toimia tai ollessa ajopuuna.”

”Jotta ei oltaisi ajopuuna, tarvitaan tietoa. Silloin tarvitaan kassavirtatulos-analyysiä, jossa parametrejä voidaan muuttaa kuvastamaan parasta ymmärrystämme tulevasta toimintaympäristöstä. Tulevaisuutta ei voida ennustaa, mutta kassaa eri skenaarioissa voidaan .”

Missä yrityksen toiminnoista kassavirtajohtamisesta on hyötyä?

“Monella alueella läpi yrityksen: Myynnin painopisteitä voidaan kehittää kassavirtatuloksen näkökulmasta. Koko yrityksen toiminnan ja tuotannon tehokkuutta samoin. Oikein kohdennetuilla ja toimivilla henkilöstön kannustimilla voidaan vaikuttaa tuottavuuteen.”

Mihin tilanteisiin kassavirtajohtaminen ei sovellu?

“Uusissa ideoissa sitä ei kannata ottaa käyttöön ensimmäisenä. Luovuus pitäisi saada säilymään vaikka muuten ajatellaan systemaattisesti kassavirran kautta. Jos johtamisesta kuolee luovuus, kuolee samalla tuloksentekokyky.”

Ota yhteyttä Pekkaan:
pekka.kotiaho@strategicaccounting.fi, 040 759 5176