Suomessa meillä on suuri määrä akateemisia ja tutkimustyötä tekeviä organisaatioita, jotka luovat uusia kyvykkyyksiä eksponentiaalisista teknologioista. Laitosten ympärillä on runsaasti erilaisia tiedepuistoja, liiketoiminnan ekosysteemeitä ja startup-keskuksia. Näiden ekosysteemien läpi kulkee runsaasti pääomaa ja rahoitusta.

Mutta hyödynnämmekö näitä mahdollisuuksia ja yhteyksiä parhaalla mahdollisella tavalla?

Entä jos voisimme ymmärtää suomalaisen hajautetun tutkimus- ja kehitystoiminnan talous- ja kassavirtamahdollisuuksia?

Entä jos voisimme käyttää taloudellisia indikaattoreita tutkiaksemme uusia yhteistyömahdollisuuksia yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, valtakunnallisten toimijoiden ja yritysten välillä?

Strategic Accounting tuo yritysmaailman asiantuntemuksensa, yritysten ja organisaatioiden kassavirran analysoinnin, tutkimus- ja kehitysmaailman tueksi.

Yhdessä Strategic Accountingin ja Gaoithen kanssa pystymme nopeuttamaan tutkimus- ja kehityspäätöksiä kasvun vauhdittamiseksi.

Mutta keskustellaan ensin muutamista perusasioista.

Eksponentiaalinen teknologia. Kuulemme niistä tällä hetkellä paljon. Ne liittyvät monesti jatkuvaan suorituskyvyn lisäämiseen ja/tai kustannusten jatkuvaan alenemiseen. Ympärillämme on hurja määrä eksponentiaalisia teknologian trendejä: 3D-tulostus, nanoteknologia, biotekniikka, robotiikka, dronet, laajennettu- ja virtuaalitodellisuus (AR/VR) sekä koneoppiminen, näin muutamia nimettynä.

Teknologiat lähenevät toisiaan ja rajat hämärtyvät. Teknologiat alkavat jopa saamaan syötteitä toisiltaan, millaisia ratkaisuja tarvittaisiin ja millä tavalla eri yhdistelmiä rakennettaisiin, jotta syntyy uusia kyvykkyyksiä ja ratkaisuja.

Aluksi kehittyvä tai monimuotoistuva teknologia voi tuntua järjettömältä.

Miksi (tai miten) laitat kameran, videokameran, GPS:n, musiikkisoittimen, kiihtyvyysanturin, taskulampun, kirjaston, TV:n, kirjoituskoneen ja monet muut entiset fyysiset asiat esimerkiksi puhelimeen?

Teknologioiden pienenevät kustannukset ja digitalisoinnin vauhti tekee tarpeettomaksi entisiä fyysisiä tuotteita ja palveluja. Kykymme luoda uusia teknologisesti kestävämpiä ratkaisuja vain kiihtyy. Se kiihtyy, koska demokratisaatio mahdollistaa entistä paremmin pääsyn näihin uusiin teknologioihin.

Tämä tarkoittaa, että melkein kuka tahansa, missä tahansa voi osallistua uusien ratkaisuiden kehittämiseen ja/tai hyödyntämiseen.

Kyse ei ole vain teknologioista. Resurssit yritysten ja organisaatioiden välillä ovat usein kustannus-hyöty ajattelun ja hierarkioiden rajoittamia. Lisäksi näitä ohjaa monesti vielä menneen ajan näkemys uusista markkinoista. Tällöin katsotaan taustapeiliin.

Satunnaiset ja dramaattiset vaikutukset globaaleissa toimitusketjuissa aiheuttavat lisää epävarmuustekijöitä. Yritykset ja organisaatiot pitävät tiukasti kiinni resursseista.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan budjetit toimivat pienillä marginaaleilla. Resurssit on usein tarkasti kohdennettu tuotteen/palvelun pitkän aikavälin etenemissuunnitelmaan. Tässä usein unohdetaan maailman ja toimintaympäristöjen entistä nopeampi muuttuminen.

Resursseja on kuitenkin runsaasti käytettävissä. Ne vain jakautuvat useiden eri organisaatioiden välille, mutta ne ovat kuitenkin helposti saatavilla. Oikeanlaisella ajattelutavalla!

Strategic Accounting auttaa julkisyhteisöjen, yritysmaailman sekä akateemisten- ja tutkimusorganisaatioiden ihmisiä tämän oikean ajattelutavan luomisessa. Tuomme yhteen avainhenkilöt eri organisaatioista ja tieteen aloilta Ruokoranta Executive Agenda – työpajoihin ja seminaareihin, jotka toteutetaan yhdessä Gaoithen kanssa.

Näissä tapahtumissa tunnistamme haasteet, jotka estävät hajautetun innovaation hyödyntämisen. Autamme ymmärtämään, miten kehittynyt kassavirta-analyysi yhdistettynä järkevämpiin yhteistyömuotoihin voi auttaa meitä kaikkia.

-Patrick Halford

Lisätietoja palveluistamme ja Ruokoranta Executive Agendasta antaa Ari Holm, Strategic Accounting (ari.holm@strategicaccounting.fi + 358 50 366 3381).