Nokian Q3-raportissaan käyttämän nettokassa -tunnusluvun ongelma on, että jokainen yhtiö voi laskea sen omalla tavallaan

Nokian torstaina julkistama heinä-syyskuun tulos järkytti markkinoita yhtiön ilmoittaman nettokassatilanteen, osinkojen leikkauksen ja näkymien heikkenemisen takia. Nokian kurssi laski torstaina yli 23 prosenttia.

Strategic Accountingin pääanalyytikko Riku Lehtinen sanoo, että käytettävissä olevat tiedot yhtiön numeroista eivät tue näkemystä Nokian busineksen rapautumisesta.

Lehtinen kiinnittää huomionsa erityisesti yhtiön omaan ilmoitukseen nettokassan kehityksestä. Nokian mukaan sen nettokassa on sulanut vuodessa yli 80 prosenttia, 1,88 miljardista eurosta 344 miljoonaan euroon.

Osittain tämän – ja pehmenneen ennusteensa takia – takia yhtiö leikkasi osingonjakoaan.

Onko Nokian antama kuva koko totuus yhtiön kassan kehityksestä, Lehtinen kysyy.

“Mielestäni ei”, hän vastaa.

Lehtinen huomauttaa, että yhtiön kassa on viimeisen kahden vuoden aikana ollut poikkeuksellisen vahva, vaikka pienenemistä onkin tapahtunut. Yhtiön kassassa oli syyskuun lopussa rahaa 4,7 miljardia euroa.

Lehtisen mukaan nettokassa-käsitteen ongelma on subjektiivisuus. Eri yhtiöillä ne voivat tarkoittaa eri asioita.

“Nettokassan, nettokassavirran tai vapaan kassavirran ongelma on, että niiden määrittelyä ei ole vakioitu. Ne voivat pitää sisällään hyvin monenlaisia tulkintoja.”

“Sijoittajat ovat tässä yhtiön antamien tietojen armoilla. Ilmoitus nettokassan muutoksista voi heiluttaa osakkeen arvoa merkittävästikin, kuten nyt Nokian kohdalla”, Lehtinen sanoo.

Lehtinen tarjoaa ratkaisuksi kassavirtatulosta, jonka tulkinta on vakioitu. Kassavirtatulos -käsitteessä on eliminoitu kaikki virallisessa tuloksessa olevat jaksotusten, arvostusten ja varausten muutokset.

Kassavirtatulos- tunnusluvun tavoite on olla puhtain yrityksen tuloksentekokyvystä kertova tunnusluku, joka toimii jokaisella toimialalla, eri ajankohtina ja kaikissa kirjanpitostandardeissa.

Kassavirtatulos on Strategic Accountingin käyttämä laskentamalli yhtiöiden liiketoiminnan arvioimiseen.

Kassavirtatuloksen mukaan laskettu Nokian tulos kertoo myös yhtiön vahvasta kehityksestä.

“Vaikka Nokia ei ole syklinen yhtiö, sen kassavirtatulos oli heinä-syyskuussa selvästi vahvempi kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan.“

“Kassavirtatulos -mittarilla voimme nähdä, että yhtiön kassavirtatilanne ei ole tänä vuonna heikentynyt vaan päinvastoin vahvistunut,” Lehtinen sanoo.

Lehtinen ei väitä, että Nokia on vääristänyt numeroitaan tai että he ovat antaneet sijoittajille väärän kuvan tilanteestaan.

“Kysyn silti, onko Nokian ilmoitus nettokassan rapautumisesta koko totuus. Mielestäni se ei ole.”

“Numerot näyttävät, että Nokian absoluuttinen kassa ja liiketoiminnan rahavirtaa kuvaava kassavirtatulos ovat vahvat. Nykyinen tulostahti mahdollistaisi osingonmaksun.”

Lisätiedot: Pääanalyytikko Riku Lehtinen, 0400 22 55 77riku.lehtinen@strategicaccounting.fi