Sijoittajien palveluun keskittynyt Salkunrakentaja-palvelu kertoo, että virallisista tulosraporteista ei ole pystynyt havaitsemaan pörssiyhtiöiden alkuvuoden varastojen kasvua. Kassa-analyysissä ne paljastuvat.

Salkunrakentajan Jorma Erkkilä teki artikkelin Riku Lehtisen tekemästä 18 suurimman pörssiyhtiön kassavirtatuloksen kehityksestä tammi-maaliskuussa 2019.
Erkkilä kysyy miksi Lehtinen on kiinnostunut kassavirroista eikä virallisista tuloslaskelmista?

”Virallisiin tuloksiin vaikuttavat (laskettiinpa ne sitten eurooppalaisen IFRS:n, amerikkalaisen US GAAPin tai minkä tahansa kirjanpito- ja tilinpäätössäädösten mukaan) erilaiset tuottojen ja kulujen jaksotus- ja kohdistamissäädökset sekä tasearvojen muutoskirjaukset”, Erkkilä siteeraa Lehtistä.

Teksti jatkuu:

”Lehtisen mukaan kaikkien näiden vaikutukset näkyvät erilaisten säädösten mukaan lasketuissa virallisissa tuloksissa. Virallisten tulosten laskennan takana on siis erilaisia ”pelisääntöpankkeja” ja niiden joustosääntöjä ja sääntöjen subjektiivisia tulkintoja.”

”Kassavirtatuloksista on sen sijaan eliminoitu pois kaikki jaksotus-, arvostus- ja muut virallisten tulosten laskentaa säätelevät erät. Tämä kassavirtatulos on Lehtisen mukaan todellisin mahdollinen ”tulos” – kassavirtakertymä, joka on käytettävissä investointeihin ja/tai rahoitushuoltoon.”

”Esimerkiksi Q1/2019 –pörssiyhtiöanalyysista ilmenevä varastojen pitkäaikainen kasvu ei näy millään tavoin virallisissa tuloksissa. Katteiden säilyessä suunnilleen ennallaan varastojen muutoskirjaukset kumoavat tarkastelujaksojen aikana kasvaneet ostot. Kassavirtatuloksista varastojen kasvut (kuten myös esim. mahdollisten saamisten muutokset) paljastuvat välittömästi.”

Lue Salkunrakentajan koko juttu täältä.

Lataa koko pörssiyhtiöanalyysi täältä.