Tieteellinen julkaisija Springer julkaisee AHFE2020-julkaisusarjassa kaksi artikkelia Strategic Accounting Finlandin tekemistä tutkimuksista. ”Käytännön ja teorian yhdistäminen vankistaa käyttämämme metodin luotettavuutta”, SAF:n tutkimustoiminnasta vastaava Marcus Penttinen sanoo.

Maailman johtaviin tiedejulkaisijoihin kuuluva Springer julkaisee kahdesta SAF:n toteuttamasta tutkimuksesta tieteelliset artikkelit heinäkuussa San Diegossa, Yhdysvalloissa järjestettävässä konferenssissa.

Artikkelihuomiota saavat SAF:n yhteistyössä Adecco Finland Oy:n kanssa tehty tutkimus työilmapiirin laadun vaikutuksesta yrityksen kassavirtaan ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa toteutettu omistajanvaihdosten onnistumisesta tehty tutkimus.

Strategic Accounting (SAF) -metodia laskea yrityksen rahavirtoja on koeteltu ja testattu usean vuosikymmenen ajan. SAF:n tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava Marcus Penttinen sanoo, että nyt on otettu ensimmäiset askeleet metodin tieteellisen pohjan rakentamiseksi.

”Käytännön ja teorian yhdistäminen vankistaa metodin luotettavuutta ja osoittaa mihin kaikkeen sitä voidaan käyttää,” Penttinen kommentoi.

Applied Human Factors and Ergonomics –konferenssi järjestetään heinäkuun 16-20. päivinä yhdettätoista kertaa. Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi tapahtuma järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti.

Edellisinä vuosina mukana on ollut merkittävä määrä ihmisiä ympäri maailmaa. Vielä isompi on konferenssissa julkaistujen tieteellisten artikkeleiden määrä.

”Huikeaa, että meille tarjoutui mahdollisuus kirjoittaa artikkelit AHFEen ja tuoda tutkimuksiamme laajemman yleisön tiedoksi”, iloitsee Marcus.

Konferenssi on jo ennestään tuttu Marcukselle, sillä hänen edellisiä artikkeleitaan on myös julkaistu kyseisessä konferenssissa menneinä vuosina.

”Ilmapiiri ja ihmiset kyseisessä konferenssissa ovat aivan mahtavia, sillä kaikki kulminoituu tuon Human Factor-teeman (ihmiseen liittyvien tekijöiden) ympärille.”, toteaa Marcus.

Konferenssissa julkaistavat artikkelit ovat nimeltään The Dividers for Continuum of Business in Business Transfer Situations and Impacts to Cash Flow Earnings: A Study from SME-Companies in Finland ja The Effects of Leadership and Management to Organizational Atmosphere and the Impact to Cash Flow Earnings: A Study from SME-companies in Finland. Mukana artikkeleita kirjoittamassa on ollut asiantuntijoita Turun yliopistolta, Turun ammattikorkeakoululta ja Varsinais-Suomen yrittäjistä.

Yhteistyötä jatketaan Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

”Vankan tieteellisen pohjan luominen ei ole helppo homma, mutta onneksi se on nyt saatu alkuun ja tästä on hyvä lähteä rakentamaan lisää”, kommentoi Marcus.

Ensimmäisten artikkelien kirjoitus vain vahvisti Marcuksen näkemystä siitä, että SAF -metodia voidaan tuloksellisesti käyttää myös tutkimusorganisaatioiden tukena.

”Seuraavat konkreettiset tutkimukset ja niistä mahdollisesti kirjoitettavat tieteelliset artikkelit ovat jo suunnitteilla. Samoin muutama muukin isomman kokoluokan tutkimuskokonaisuus on nytkähtänyt jo muutaman askeleen eteenpäin”, kommentoi Marcus.

”Koko ajan käymme myös keskusteluja SAF-metodin soveltamisesta ja miten se pystyy olemaan tiede- ja tutkimusorganisaatioiden tukena. Kassavirtatulos on siitä oivallinen mittari osoittamaan taloudellista vaikuttavuutta, että se pystyy ottamaan ajan sekä prosesseissa tapahtuvat muutokset huomioon”, iloitsee Marcus.

”Vaikka pyörä tieteellistämisen puolella onkin pyörähtänyt jo eteenpäin, ei se silti tarkoita, ettemmekö voisi olla tukemassa muitakin tiede- ja tutkimusorganisaatioita. Tutkimus- ja kehitystoiminnan taloudellisen vaikuttavuuden osoittaminen on aina ollut tärkeää ja muuttuu varmasti vain entistä tärkeämmäksi tulevaisuudessa”.

Marcukseen kannattaa olla yhteydessä erityyppisissä tutkimus- ja kehitysasioissa ja -ideoissa, joihin liittyy taloudellinen vaikuttavuus.

Strategic Accountingissa Marcuksen vastuulla on tutkimus- ja kehitystoiminta sekä SAF -metodin tieteellistäminen. Yhteistyö ja sen syventäminen tutkimusorganisaatioiden kanssa on oleellinen osa Marcuksen työtä.

Lisätiedot:

Marcus Penttinen, tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava johtaja, +358 415 260 665, marcus.penttinen@strategicaccounting.fi