Strategic Accounting haluaa tukea pk-yrityksiä, joiden liiketoimintaan kohdistuu paineita koronaviruksen aiheuttaman iskun takia.

Moni yrittäjä on käynnistänyt tarpeelliset sopeuttamistoimet heti, kun kriisin laajuus ja syvyys oli ennakoitavissa.

Se on hyvä alku. Tämän lisäksi yritysjohto tarvitsee hyvän suunnitelman, kuinka yritys voi ylittää uhkaavan laman mahdollisimman pienin vaurioin.

Arviota poikkeustilanteen ja epidemian kestosta on vaikea arvioida. Kassavirtavaikutusten kesto on varmuudella joitakin kuukausia, jopa puoli vuotta tai enemmän.

Korona-virukseen ei tätä kirjoitettaessa ole olemassa laajasti käytettyä rokotusta. Yrityksen talouteen on. Kokonaistavoite on saada kulut minimiin, jollei tuottoja juuri ole. Tässä rokotusohjelma:

A) Koronan vaikutusanalyysi: Tässä osassa partnerimme analysoivat, miten korona on vaikuttanut yrityksen kassavirtatuloksen kehitysuraan. Arvioimme myös yrityksen kassan kestävyyden.

Tätä varten tarvitsemme viimeisimmän tilinpäätöksen ja kumulatiivisen tuloslaskelman ja taseen kuluvan tilikauden alusta viimeisimmän laskentakuukauden loppuun. Jos yrityksen kirjanpidossa on viiveitä, niin tarvitsemme tiedot saman päivän samalta kellonlyömältä rahasaldosta, saamisista ja tili- eli ostoveloista.

Tuloksena on ennuste siitä, mihin mahdollisesti jouduttaisiin, jos mitään ei tehdä, vaan annetaan laivan ajautua jäävuoreen tai keulavisiirin irrota. Yritys on kuin laiva: pahimmillaan se voi upota nopeasti. Yhteistyömme tarkoitus on saada laiva kääntymään tarpeeksi nopeasti.

B) Rokotussuunnitelma: Luomme yritykselle tavoiteuran ja sen toteutumiseksi vaadittavat toimenpiteet. Tavoiteuran tarkoitus on varmistaa yrityksen toiminnan jatkuminen pitkittyneessäkin kysynnän lamassa.

Suunnitelma pyrkii ottamaan huomioon myös muiden toimijoiden samaan aikaan tekemät toimenpiteet.

Suunnitelmassa käymme läpi mahdolliset säästökohteet, joista muodostuvat toimenpide-ehdotukset:

 1. Tuotot. Miten paljon liikevaihto ja mahd. muut tuotot ovat pudonneet totutusta? Voidaanko varastoa realisoida vaikka alle ostohintojen ja jos voi, niin miten, milloin ja paljonko operaatiosta on rahaa odotettavissa? Voidaanko myyntiä suunnata uudelleen vähemmän korona-alttiille tahoille ?
 2. Ostot. Onko näissä olosuhteissa ostoja kuitenkin jatkettava esim. minimimyynnin turvaamiseksi?
 3. Henkilöstö. Jos yritys tulee toimeen pienemmällä henkilökunnalla, niin mille tasolle henkilöstöä voidaan esim. lomauttaa?
 4. Toiminnan kiinteät kulut. Mitä (muita kuin kirjanpidon, markkinoinnin ja myynnin) kustannuksia voidaan karsia ta myöhentää?
 5. Muut vaihtuvat kulut. Voidaanko vuokrien maksua tai verojen (tuloverot, alv) maksua lykätä? Eläkevakuutusten joustot sekä normi yritysvakuutusten joustot.
 6. Investoinnit. Mitä investointeja, milloin ja paljonko euroina on pakko tehdä (tai ei tässä vaiheessa enää voi peruuttaa)?
 7. Voidaanko jotain käyttöomaisuutta myydä? Ja voidaanko myydä ja vuokrata takaisin – Sale & Lease back -mahdollisuus?
 8. Osingot (tai yksityisotot). Millaisia osinkoja (tai yksityisottoja) on aivan pakko syystä tai toisesta maksaa ja milloin? Voidaanko oman pääoman ehtoista rahoitusta hankkia näissä poikkeusoloissa suht edullisin ehdoin?
 9. Lainojen lyhennykset. Voidaanko lainojen lyhennysohjelmia muuttaa? Voidaanko Finnveran erityistoimenpiteitä rahoituksessa hyödyntää?
 10. Saamiset. Paljonko nyt on sellaisia saamisia, joiden voidaan olettaa kotiutuvan ja missä ajassa?
 11. Tilivelat. Osto-/tilivelkojen kokonaismäärä nyt? Niiden erääntymisen ikäjakauma ?

Lopputuloksena yritysjohto saa konkreettisen laskelman kolmella eri skenaariolla. Rokotusskenaario pitää sisällään toimenpide-ehdotukset, miten yritysjohto yltää tavoiteuraansa.

C. Paranemisen seuranta: Auditoimme asiakkaan kassavirtatuloksen kehitystä 3-6 kk:n ajan. Tällä johdon tuella haluamme varmistaa, että toimenpiteet tuottavat halutun lopputuloksen. Tapaamme tarvittaessa jopa viikoittain. Tarvittaessa tuemme myös jatkorahoituspaketin valinnassa.

Tutustu yrityksen koko analyysimateriaaliin täältä.

Tarjoamme valikoiduille asiakkaille analyysin ja oireyhtymän tunnistuksen hintaan 1250 euroa (plus alv). Tämä ei pidä sisällään rokotussuunnitelmaa ja seurantaa.

Lisätiedot:
Pekka Kotiaho, pekka.kotiaho@strategicaccounting.fi, 040 759 5176.