Lisäpalvelu analyysille

Projektin tavoite:

  • Projekti auttaa yritysjohtoa näkemään, mistä yrityksen kannattavuus muodostuu ja miten se voi nostaa kassavirtatulostaan tuote- ja asiakasryhmien eri painotusten avulla.

Projektin kulku (kts. Kassavirtapohjainen vaikuttavuusanalyysi):

  • Osana workshopeja analysoimme yrityksen tuote ja asiakaskohtaisen kassavirtakertymän, markkinointikulut ja sisäiset prosessit (tuotteen/palvelun tuottamiseen tarvittava työmäärä, varastot, saamiset).
  • Luomme Excel-pohjaisen työkalun avulla yritykselle räätälöidyn mallin, miten eri tuotteiden / palveluiden myyntimäärien muutos heijastuu sen kassavirtatulokseen.

Projektin tulokset:

  • Yritys saa eritellyn analyysin, kuinka kannattavia sen eri tuoteryhmät ja asiakkuudet sille ovat. Analyysi ottaa huomioon myös eri tuote – tai palvelualueiden prosessit ja niissä kiinni olevat pääomat.
  • Luomme yritykselle optimaaliisen tuote- ja asiakkuuskombinaation, joka kerryttää eniten kassavirtatulosta.