Diktaattorimainen johtamiskulttuuri saattaa rapauttaa uuden omistajan tuotot vuosiksi eteenpäin, Riku Lehtisen tekemä tutkimus kertoo.

Yrityksen johtamiskulttuurilla on merkittävä vaikutus siihen, millaista tulosta yritys pystyy omistajanvaihdoksen jälkeen tekemään.

Varsinais-Suomen yrittäjien Strategic Accountingilta tilaama tutkimus kertoo, että yrityskaupan jälkeen horisontaalisella tavalla johdetut yritykset ovat kyenneet tekemään kassavirtatulosta selvästi käskyttävällä tavalla johdettuja yrityksiä enemmän.

Tutkimustaan varten Strategic Accountingin Riku Lehtinen tutki 20 yrityksen omistajanvaihdosprosessin. Hän jakoi yritykset kahteen kategoriaan: osallistavalla (horisontaalisella) ja käskyttävällä (vertikaalisella) tavalla johdettuihin yrityksiin.

Kaksi vuotta yrityskaupan jälkeen horisontaalisesti johdettujen yritysten kassavirtatulos oli kasvanut 11 prosenttia. Vertikaalisesti johdettujen yritysten tulokset olivat laskeneet peräti 68 prosenttia.

Lehtinen selittää muutosta yritysten erilaisilla johtamiskulttuureilla.

“Vertikaalisesti johdettujen yritysten ”haltuunotto” uusien omistajien/johdon käsiin on huomattavasti tuskallisempaa, hitaampaa ja kalliimpaa kuin horisontaalisesti johdettujen”, Lehtinen arvioi.

Molemmilla tavoilla johdetut yritykset voivat silti olla mahdollisia hyviä ostokohteita. Johtamiskulttuuri tulee silloin huomioida yrityksen arvonmäärityksessä ja yrityksen kauppahinnan määrittävissä tunnusluvuissa.

Lue lisää Lehtisen tutkimuksesta tästä!