Yrityksissä on hyvin tavallista, että johto luo strategian joka jostain syystä ei toteudukaan. Syy siihen voi olla toimivan kannustinjärjestelmän puute.

Kannustinjärjestelmissä on monta ongelmaa. Suurin ongelma on, jos sitä ei ole ollenkaan.

On mahdollista, että kannustinjärjestelmä tuottaa hyötyä edunsaajilleen mutta kasvattaa yrityksen arvoa vain vähän. Tämä voi johtua kannusteiden ristiriitaisuuksista tai siitä, että menestystä seurataan väärien tunnuslukujen avulla.

Ei ole poikkeuksellista, että palkinta perustuu seurauksiin eikä syihin. Perinteisin malli on palkita esimerkiksi syntyneistä kaupoista. Mutta se on vain seuraus siitä, että yritys on ensin kiinnittänyt huomiota ostamisen ja ostoon liittyvän prosessin helpottamiseen.

Muita tyypillisiä syitä ovat esimerkiksi luotettavat toimitusajat, asiantunteva palvelu, nopeus, reagointikyky, laadukkuus ja brändiarvon hyvä kehitys. Nämä kaikki edellä ovat syitä miksi ostaa. Niiden takana on ihmisiä jotka omalla toiminnallaan pystyvät niihin vaikuttamaan.

Moderneimmatkaan johtamis- ja palkitsemismenetelmät aina johda hyviin tuloksiin siitäkään huolimatta, että niitä on toteuttamassa pätevä henkilökunta.

Kassavirtapohjaisissa kannustimissa näitä ongelmia ei ole. Yrityksen henkilöstöryhmille pystytään luomaan yhteinen tavoite, joka kannustaa maksimaalisesti yrityksen arvon kasvattamiseen keskittymällä kassavirtaan.

Kassavirtapohjaisella kannustinjärjestelmällä palkitset jokaista ihmistä. Ei pelkästään myyjiä, johtajia ja päälliköitä vaan myös tukitoimintojen ”näkymätöntä” työtä tekeviä eli hallintoväkeä, assistentteja, siivoojia, it-tukihenkilöitä ja varaston työntekijöitä.

Miksi näin? Heillä on usein paras näkökulma arjen rutiineihin, eli siihen mihin yritys rahansa käyttää ja miten asiakkaita palvellaan. Kokemus on osoittanut, että jos heitä palkitaan fiksuista ehdotuksista, niin kehitystyö alkaa toteuttamaan itseään hämmästyttävällä voimalla.

Tärkeää on kaikkien henkilöstöryhmien informointi: mistä kassavirta muodostuu ja miten päivittäiset pienet teot lisäävät tai vähentävät sitä. Tiedolla, arvostuksella ja tekojen vaikuttavuuden viestimisellä on merkittävä vaikutus ihmisiin.

Kassavirta toimii päivittäisten tekojen peilinä. On luontevaa sitoa kannustimet siihen.

Toimivan kannustinjärjestelmän voima on siinä, että se alkaa toteuttaa itse itseään. Kun yritys alkaa seurata tiettyjä tulosmittareita, päätös ohjaa tekemään linjauksia, jotka vääjäämättä johtavat kohti odotuksia.

Toimiakseen tämä edellyttää vastuun jakoa johtajilta eri henkilöstöryhmille. Siis hyvää delegoivaa johtajuutta. Kun esimerkiksi tuotannon työntekijöitä halutaan kannustaa, heille tulee antaa rohkeutta ja valtaa raivata tieltään esteet jotka hidastavat kassavirran luomista.

Tähän kannustimet rohkaisevat. Kassavirtapohjaiset kannustimet ovat parhaiten joukkuepeliin kannustava kannustinjärjestelmä.

Lue miten Kassavirtapohjainen kannustinjärjestelmä luodaan

Ari Holm
050 366 3381
ari.holm@strategicaccounting.fi