Länsimaisessa talouskeskustelussa yritysten menestyksen arvioiminen on keskittynyt tuloslaskelmiin.

Tuloslaskelmista on totuttu seuraamaan, miten yrityksen kannattavuus kehittyy, lyökö yritys sijoittajien odotukset ja kuinka paljon sen on maksettava veroja.
Tuloslaskelmaa pidetään liike-elämän pelisääntöpankkina. Se on syntynyt tarpeesta, jossa sijoittajat ja verottaja halusivat osingoille yrityksen voitoista.
On silti hyvä kysymys, onko erilisistä tuloslaskelmista enemmän hyötyä kuin haittaa.
Ensinnäkin: Osa väärinkäytöksistä on mahdollista juuri monimutkaisten tuloksen laskentasääntöjen ansiosta. Esimerkiksi US Gaap-säännöstö pitää sisällään 10 000 sivua ohjeistusta, IFRS:kin 3 000 sivua. Tuloslaskelma tarjoaa mahdollisuuden peittää toimintaa tai siivota sitä väliaikaisesti tilivuoden katkon yhteydessä.
Toiseksi: Tuloslaskelmien laatiminen on raskas prosessi, joka ylläpitää laajaa kirjanpitoteollisuutta.
Kukaan ei tiettävästi ole laskenut, kuinka monta ihmistyövuotta tuloslaskelmien laatiminen ja tarkastaminen esimerkiksi Suomessa vaatii. Mutta se on paljon. Esimerkiksi Nokia maksoi viime vuoden tilintarkastuksestaan 31,3 miljoonaa euroa PriceWaterhouseCoopersille (Nokian 20F-raportti, sivu 103).
Tämän rutiinin ylläpitäminen on osaltaan pois yritysten muusta johtamisesta. Se tekee yritysten sopeutumisesta jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin jähmeämpää.
Mutta onko tuloslaskelmille olemassa parempi vaihtoehto? Kyllä on: Kassavirtoihin perustuva reaaliaikainen tulosseuranta.
Mitä reaaliaikaisempi tulosseuranta on, sitä paremmin yritysjohdolla on aikaa reagoida muuttuviin olosuhteisiin. Juuri reagointikyky voi ratkaista menestyjän ja häviäjän välillä.
Sijoittajille muutos olisi hyvä, sillä he näkisivät yrityksen kannattavuuden kehityksen reaaliaikaisesti, ei kolmen kuukauden jaksoissa jälkikäteen.
Myös kassavirtapohjaisessa mallissa rötöstelyt voivat olla mahdollisia. Niiden toteuttaminen on vaikeampaa, sillä kassavirtaa on haasteellisempaa väärentää kuin tuloslaskelmaa.
Verotuksen osalta muutos vaatisi suuremman remontin. Kassavirran voi laittaa verolle aivan samoin kuin keinotekoisen tuloslaskennankin.
-Riku