Strategic

Accounting

Realistisin tuleva talouskuva

“Etsin parikymmentä vuotta ratkaisua siihen, miten minkä tahansa talousyksikön kassavirtapohjainen taloushistoria, nykyhetki ja tulevaisuus ja myös tulos-tase-kassavirta saadaan kytkettyä kahdenkertaisen kirjanpitomatemaattisen absoluuttisen tarkasti yks’yhteen”, Strategic Accounting Oy:n pääomistaja Riku Lehtinen kertoo keskeisimmän ajatuksensa kehityksestä.

“Yhtenä yönä vuosituhannen vaihteen paikkeilla mielessäni syntyi tuon ongelman ratkaissut algoritmi.”

Sen jälkeen Lehtinen on testannut laajasti, toimiiko malli. Hän on ajanut mallia kaikilla tuntemillaan kirjanpitojärjestelmillä, kaikilla jaksotus-, arvostus- ym. säännöillä (IFRS, US GAAP jne.), kaikissa juridisissa talousyksikkömuodoissa, eläväisimmissäkin konserneissa ja mitä erilaisimmissa tilanteissa.

“Toimii se”, hän sanoo.

Metodin avulla yritysjohdon on helpompaa seurata ja ennustaa kassavirran kehitystä ja vertailla eri skenaarioiden kassavirtavaikutuksia monimutkaisissakin konserneissa.

Malli sopi myös yritysjohdon arjen johtamista jäntevöittäväksi työkaluksi, jossa se pystyy seuraamaan kassavirran kehittymistä eri toiminnoista lähes reaaliajassa.

Lehtinen jatkoi yritysten konsultointia mallinsa pohjalta. Hän on analysoinut yli 6000 yrityksen taloustilanteen ja kouluttanut kymmeniä tuhansia suomalaisia.

2010-luvun puolivälissä Lehtinen tutustui myynnin ammattilaiseen Ari Holmiin ja markkinoijaan Jari Peltolaan. Yhdessä he päättivät perustaa uuden yrityksen Strategic Accounting Oy:n, joka tuo Lehtisen havainnon ja osaamisen laajemman yritysjoukon käyttöön.

Tänään yritys lisensioi osaamistaan Talgrafille, joka on kehittänyt metodista kassavirran ennustemallin.

Strategic Accounting auttaa toisia yritysjohdon konsultteja numeraalistamaan palvelunsa hyödyt asiakkaalle. Strategic Accounting jatkaa myös asiakkaidensa suoraa konsultointia neljän eri konseptoidun palvelun avulla.

Strategic Accounting haluaa jatkossakin tukea yritysjohtoa tekemään parempia päätöksiä oikean kassavirtakuvan pohjalta.

“Kassavirtatilanne on absoluuttinen, paljain totuus yrityksen tuloskunnosta”, Lehtinen sanoo.

Ota yhteyttäOta yhteyttä

Yritys

  • Tuotteistamme ja skaalaamme LJK Riku Lehtisen vuosikymmenien aikana luomaa kassavirtajohtamisen osaamista.
  • Konsultoimme yritysjohtajia, miten ne voivat nostaa yrityksensä arvoa paremman kassavirtajohtamisen avulla.
  • Tuemme liikkeenjohdon konsultteja estimoimalla heidän palvelunsa kassavirtavaikutukset etukäteen omille asiakkailleen.
  • Ohjelmistoyritys Talgraf on tuonut yhteistyössä Strategic Accountingin kanssa markkinoille ohjelmiston, joka mallintaa tuloksen, taseen ja kassavirran pitkälle tulevaisuuteen.