top of page

Kulttuuri

Merkityksellisyyden tunne on ihmisen sisäinen kannustin yhä parempiin suorituksiin. Toisaalta yritystoiminnassa taloudellisia tosiasioita ei voi jättää kesannolle. Kulttuurin rakennusohjelma yhdistää nämä yritystoiminnan kaksi ulottuvuutta yhdeksi koko organisaation kasvupoluksi.

Philharmonic

Kulttuurin rakennusohjelma

  • malli yhdistää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

  • arvojen ja strategisten tavoitteiden johdonmukainen jalkautus tiimi- ja henkilötason tavoitteiksi ja rooliodotuksiksi

  • sisäistämisprosessi, jossa kunkin työntekijän rooli yrityskulttuurin rakentajana määrittyy

  • varmistaa välttämättömien taloudellisten tosiasioiden ymmärtämisen työn merkityksellisyyden rinnalla

  • prosessi vahvistaa uskoa itseen, yritykseen ja yhdessä onnistumiseen

  • tuloksena on meidän yrityskulttuurimme, jossa elää yhdessä onnistumisen henki

Olemme yrityksesi kasvinkumppani.

bottom of page