top of page

Rekisteriseloste

 
Rekisterin ylläpitäjä

 

Strategic Accounting Oy
Kaupunkikartano, Ruokoranta
Ruokorannantie 15
20900 Turku
Y-tunnus: 2829359-7

 

Yhteyshenkilö
Jari Peltola
jari.peltola@strategicaccounting.fi
+358 50 314 2590

1. Evästeiden käyttö

 

Yhtiön strategicaccounting.fi -sivuilla kerätään joitakin tietoja käyttäjistä evästeillä (”cookies”). Eväste on sivustolla vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla ja tieto on luonteeltaan anonyymiä.

 

Sivustolla käytetään evästeitä mm. kävijäliikenteen analysointiin ja tilastolliseen seurantaan sekä sivuston kehittämiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomioithan, että sivustolla vierailevien käyttäjien katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön, ellei niitä ole poistettu käytöstä käyttäjän toimesta.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, asiakaskyselyihin, rekisterinpitäjän mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

3. Rekisterin henkilötietoryhmät

 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai asiakkaana olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, tietonsa yhteydenottolomakkeilla jättäneet henkilöt tai markkinointiluvan antaneet henkilöt.

4. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

 • Nimitiedot

 • Sähköpostiosoite

 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero

 • Organisaatio ja asema

 • Organisaation osoitetiedot

 • Organisaation verkkolaskutustiedot

 • Yhteysloki

 • Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilön itse antamat tiedot, yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet, sekä mahdolliset muut julkiset lähteet, kuten sosiaalisen median kanavat.

6. Tietojen luovutukset ja siirtäminen

 

Rekisteritietoja voidaan jakaa Strategic Accounting -organisaation sisällä sekä sen jälleenmyyjien tai alihankkijoiden kanssa. Osa rekisterinpitäjän palveluista toimivat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa. Näitä palveluja tuottavat yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Näissä tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, ja/tai sopimusteitse käyttämällä tietosuojalainsäädännön hyväksymiä menettelyjä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla ja hyvien käytäntöjen mukaisesti suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien tahojen käyttäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa vikatilanteiden varalta.

8. Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen säilytysaika

 • Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisteriin on kerätty

 • Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua

 • Oikeus peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen (esimerkiksi markkinointiluvan peruutus)

 • Oikeus pyytää tietojen poistoa, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle lainvastaisesta käsittelystä

Rekisterinpitäjä poistaa  rekisteristä tiedot, kun  tietojen käsitellylle ei ole  enää liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity itse tietosuojalainsäädäntöön perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön voi tehdä ottamalla sähköpostitse yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla yksilöity siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan todentaa luotettavaksi.

bottom of page