Realistisin näkymä tulevaisuuteen

Projektin tavoite:

 • Varmistamme että asiakas kykenee tekemään kassavirta-analyysin liiketoiminnastaan. Autamme yritysjohtoa mallintamaan eri strategisten vaihtoehtojen potentiaalin kasvattaa yrityksen kassavirtatulosta.
 • Tuemme yritystä kassavirtatulostavoitteen määrittämisessä.

Projektin kulku:

 • Workshop 1 (4h):
  • Talgrafin kassaennuste-ohjelman käyttö.
  • Yrityksen tilinpäätöstiedot ohjelmassa.
  • Yrityksen tulevan strategian hahmottaminen.
  • Strategian muokkaaminen kassa-ennusteeksi.
 • Mahdollisten puuttuvien tietojen täydennystä.
 • Workshop 2 (4h):
  • Mallintamisen finalisointi ja purku
  • Johtopäätökset

Projektin tulokset:

 • Ohjelmisto mallintaa yrityksen nykytilanteen mukaiset kassavirtatulokset jopa kahden vuoden päähän.
 • Analyysi kertoo, mitkä strategiset päätökset kasvattavat eniten yrityksen tulevia kassavirtatulosta.