Talgrafin ja Strategic Accountingin monentasoinen yhteistyö auttaa yrityksiä kasvattamaan kassavirtojaan.

Kotimainen taloushallinnon ohjelmistoyritys Talgraf on tuonut markkinoille pitkän aikavälin mallintamiseen kykenevän kassa- ja tase-ennusteohjelman.

Mallin avulla Talgrafin noin 15.000 asiakasta voivat ennakoida nykyisen liiketoimintansa kassavirta- ja tasekehityksen. Ohjelma kykenee myös skenaariomallinnukseen, eli hahmottelemaan liiketoiminnan muutoksien vaikutukset kassavirtoihin ja taseeseen. Näitä ovat esimerkiksi investoinnit, muutokset henkilöstössä tai osinkojen vaikutukset.

Talgraf toteutti ohjelman yhteistyössä Strategic Accountingin kanssa, Riku Lehtisen luoman algoritmin pohjalta.

Samassa yhteydessä Strategic Accounting alkaa tukea Talgrafin asiakkaita kassavirran kasvattamisessa.

Tavoitteena on, että Talgrafin asiakkaat saisivat täyden hyödyn kassa- ja tase-ennusteohjelmastaan.

Strategic Accounting tarjoaa kassavirtakoulutusta ja opastusta Talgrafin ohjelman käyttöön. Tuemme Talgrafin asiakkaita myös kassavirran kasvattamiseen tähtäävillä analyysillä, tuote- ja asiakasanalyysillä, kannustinohjelmalla sekä pysyvällä johdon tuella.

Talgrafin asiakkaille tarjottavat palvelut ovat samat kuin mitä Strategic Accounting sivuilta on luettavissa. Talgraf on omilla sivuillaan nimennyt palvelut Talgraf Plus -palveluiksi.

Lisätiedot:

Kassa- ja tase-ennuste -ohjelman esittely Talgrafin sivulla: https://bit.ly/2kItffa

Strategic Accountingin tarjoamat palvelut Talgrafin asiakkaille: https://bit.ly/2kfvR3U

Toimitusjohtaja Ari Holm, ari.holm@strategicaccounting.fi, 050 366 3381